Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон
сурталчилгааны материал

Статистикч мэргэжил ба МУИС дээрх Статистик хөтөлбөрийн танилцуулга

2017 / 3 / 6

Статистикч мэргэжлийн онцлог, давуу тал, статитсикийн хэрэглэгдэх хүрээ болон МУИС дээр хэрэгжиж буй Статистик хөтөлбөрийн танилцуулга