Статистик гэж юу вэ?

Статистик нь өгөгдөл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, тайлбарлах арга загваруудаас тогтох математикийн шинжлэх ухаан юм.

 • Өгөгдөл
 • R програм / R хэл
 • Диаграм

Мэргэжлийн ном
сурах бичиг

Статистикийн чиглэлээр бичиж хэвлүүлсэн ном, сурах бичиг

R хэлний
багц хөгжүүлэлт

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэлний багц хөгжүүлэх, CRAN уруу оруулах

Статистикийн
R програмын сургалт

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэлний сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулга

Бусад

Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон сурталчилгааны материалууд

Статистикч мэргэжлийн онцлог болон давуу тал

Статистикч нь математик актуар тооцоолол статистикийн үзэл баримтлал онол, үйлдлийн загвар, техник барилыг боловсруулах, хөгжүүлэх судалгаа хийх, энэхүү мэдлэгээ инженерчлэл, бизнес, нийгмийн зэрэг ухааны талбарт төрөл бүрийн ажил үүрэг гүйцэтгэхэд ашиглана.

 • Зэрэглэл

  2015 оны байдлаар АНУ-д статистикч нь нийт ажил мэргэжлийн дунд 4 дүгээр байрт эрэмбэлэгджээ.

 • Эрэлт хэрэгцээ

  2015 оны байдлаар дэлхий даяар 4.4 сая ажлын байранд статистикч мэргэжилтэн шаардагдахаас 1/3 хувь дээр нь л анкет бөглөгджээ.

 • Тренд

  Монгол төдийгүй дэлхийд эрэлт, хэрэгцээ нь өсөн нэмэгдэж буй data scientist, data analyst зэрэг ажлын байранд ажиллах боломжтой.

 • Үнэлэмж

  Нийгэм хөгжихийн хэрээр эрэлт хэрэгцээгээ даган статистикчдын нэр хүнд, цалин хангамж улам бүр өсдөг.

 • Хөрвөх чадвар

  Статистикч бол хамгийн универсал мэргэжлүүдийн нэг.

 • Цалин

  2015 оны байдлаар АНУ-д статистикчдын жилийн дундаж цалин 79191 USD байна.

Үндсэн
үйл ажиллагаа

Сайн дурын
үйл ажиллагаа